Greenock Lutheran Parish

Service Times

Sunday 5th February
Pastor Eugene Minge
Installation Service

 

St Peter's Greenock
Parish Service

2.00pm Preaching

Sunday 12th February
Epiphany 6

 

Nain

9.00am Holy Communion
Pastor Eugene Minge

 

Gnadenfrei, Marananga

9.00am Lay Reading

 

St Peter's Greenock

10.30am Holy Communion
Pastor Eugene Minge

Sunday 19th February
Transfiguration

 

St Peter's Greenock

9.00am Preaching
Pastor Eugene Minge

 

Nain

9.00am Lay Reading

 

Gnadenfrei, Marananga

10.30am Preaching
Pastor Eugene Minge

Wednesday 22nd February
Ash Wednesday

 

Gnadenfrei, Marananga
Parish Service

7.30pm Holy Communion
Pastor Eugene Minge

Sunday 26th February
Lent 1

 

Gnadenfrei, Marananga

9.00am Holy Communion
Pastor Eugene Minge

 

St Peter's Greenock

9.00am Lay Reading

 

Nain

10.30am Holy Communion
Pastor Eugene Minge